‘De stad is een lichaam, geen nevenschikking van gebouwen’

Publicatie - interview

auteur
Maarten Van Acker, professor stedenbouw & architectuur aan de Universiteit Antwerpen en vennoot bij JUXTA architectuur
publicatie
NAV news
datum
jan - feb 2021 - nr 106
interview NAV
interview NAV