Een nieuw leven voor het vervallen koetshuis

Herbestemming historisch koetshuis en orangerie op de site van het Katholiek Onderwijs Gent Zuid site Nieuwenbosch tot internaat met nieuwbouwuitbreiding ifv 40 kamers

opdrachtgever
VZW Katholiek Onderwijs Gent-Zuid
stabiliteit
Ingenieursbureau Norbert Provoost
technieken
E-maze Energy Consultancy
bruto oppervlak
1293 m²
projectfase
opgeleverd op 01/03/2017

De site ‘Nieuwenbosch’ is een voormalig Cisterciënzerinnenklooster, opgericht in de 17de eeuw, dat sinds de 19de eeuw fungeert als vrije stadsschool met internaat voor kleuter-, lager en secundair onderwijs. De herbestemming van het voormalig koetshuis en de orangerie sluit aan bij de huidige onderwijsfunctie. Het gevraagde programma, een internaat met 40 kamers, is verdeeld over het bestaande gebouw en uitgebreid met een nieuwbouwvolume.

Na een doorgedreven volumeonderzoek en overleg met de bevoegde diensten stedenbouw en monumentenzorg is het toegevoegde volume kwaliteitsvol en bewust in relatie met de omgeving vorm gegeven en gepositioneerd. Bij de inrichting is rekening gehouden met de hedendaagse normen en de geleding van het koetshuis is maximaal gerespecteerd. De architecturale uitwerking van de nieuwbouw is sober qua vormgeving en duurzaam qua materiaalkeuze.

Zicht op internaat vanuit de beschermde tuin
Zicht op internaat vanuit de beschermde tuin
Het gerestaureerde koetshuis
Previous
Next
Juxta - Studentenhuisvesting Nieuwenbosch Gent
Traphal in het voormalige koetshuis
Juxta - Studentenhuisvesting Nieuwenbosch Gent
Traphal in het voormalige koetshuis
Leefruimte in de nieuwe vleugel
Hal in de nieuwe vleugel
Studentenkamer in de nieuwe vleugel
Previous
Next
JUXTA - Studentenhuisvesting Nieuwenbosch Gent
Gang in het voormalige koetshuisa
JUXTA - Studentenhuisvesting Nieuwenbosch Gent
Multifunctionele, geïsoleerde ruimte onder de historische spanten

_ vergelijkbare projecten