Restauratie van kasteel en omgeving.

Kasteel ten dienste van de Meulebekenaar.

opdrachtgever
Gemeente Meulebeke
stabiliteit
Abicon
technieken
Viaene
project fase
in uitvoering
blank
Meulebeke
blank
Plan gelijkvloers

Het historische kasteel Ter Borcht groeide in de loop der jaren uit tot een bekend dorpsgezicht van de gemeente Meulebeke. Toch werden er aan het kasteel verschillende niet-historische aanbouwen uitgevoerd en was een grondige restauratie van zowel het kasteel (exterieur, interieur) als de omgevingselementen (bruggen, hekwerken, torentjes) noodzakelijk. Het kasteel, en zijn kasteelpark, moeten terug in ere hersteld worden. Op vraag van de gemeente wordt het kasteel opengesteld voor de inwoners van Meulebeke en omstreken door het kasteel te herbestemmen tot kantoren voor de gemeentelijke diensten en ceremoniële ruimte, ondersteund door een horecazaak. In verschillende fases zocht JUXTA samen met verschillende partijen zoals de gemeente, het Agentschap Onroerend Erfgoed, studiebureaus en aannemers naar het juiste evenwicht tussen oud en nieuw, dit telkens met respect voor de erfgoedwaarden.

In 2008 werd JUXTA aangesteld als architectenbureau voor verschillende werken aan het kasteel. Deze werken werden onderverdeeld in verschillende fases naargelang de dringendheid van de uit te voeren werken nl. onderhoudsdossier van daken en torentjes en beveiligingswerken klokgevels (1), restauratie van de daken, kopgevels en brug torentjes en de torentjes zelf ( 2), restauratie van de gevels, bruggen, daken sacristie en kapel (3) en de restauratie/herbestemming van het interieur (4). JUXTA maakte ook het beheersplan op van het gehele kasteel.

blank
Gereconstrueerde zuidgevel

_ vergelijkbare projecten