Zichtbaar maken van het industrieel karakter van de site

Restauratie van twee telescopische natte gashouders als deel van een stadsontwikkeling.

opdrachtgever
Stad Gent
stabiliteit
Abicon
project fase
voorlopig opgeleverd

Langs de Gasmeterlaan in Gent zijn nog twee van de vijf gashouders van de voormalige stadsgasfabriek (1883-1945) in situ bewaard. Deze gashouders zijn van het telescopische type: in de bakstenen kuip met aarden omwalling rust een buitenste metalen ring en een binnenste metalen klok. Bij het vullen met gas zal, afhankelijk van de hoeveelheid, de klok eerst stijgen langs het verticaal metalen geleidingsysteem en vervolgens ook langs de buitenste ring. Het water in de kuip en het waterslot tussen de klok en de buitenste ring fungeren als gasslot zodat het gas niet kan ontsnappen.

JUXTA - restauratie gashouders Gent
Historisch beeld site Gashouders

Wereldwijd bestaan er nog slechts enkele gashouders van dit type en het zijn de enige resterende gashouders in Vlaanderen. Samen met beide pomphuisjes en de aarden dijk zijn ze op 07.06.1995 beschermd als monument.

Gezien de bijzonder slechte toestand werd een aanbestedingsprocedure voor de ontwerpopdracht restauratie opgestart door stad Gent en toegewezen aan JUXTA. De best bewaarde gashouder wordt gerestaureerd, de sterk verweerde gashouder wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. Beide gashouders zullen onderdeel uitmaken van het omliggend park van de Tondeliersite en deel uitmaken van de openbare ruimte.

JUXTA - Gashouders Gent - Restauratie
JUXTA - Gashouders Gent - Restauratie - detail metselwerk
JUXTA - Gashouders Gent - Restauratie
De binnenkant van een gashouder

_ vergelijkbare projecten