Restauratie voormalig Jezuïetencollege.

Inrichting tot bibliotheek en kantoren voor de Faculteit Rechten.

opdrachtgever
Universiteit Gent
stabiliteit
S.B.E.
technieken
Studiebureau Boydens
bruto oppervlak
7.264 m²
projectfase
opgeleverd op 09/05/2013
blank
Gent
blank
Zicht op binnentuin

Het Jezuïetencollege is een beschermd monument en heeft in de loop van de geschiedenis tal van verschillende functies bekleed. Dit bracht kleine en grote verbouwingen met zich mee. Deze aanpassingen hielden niet altijd rekening met de historische waarde van het gebouw. De restauratie van het beschadigde patrimonium was hoognodig en werd door ons uitgevoerd met respect voor de historische context. Dit werd voorafgegaan door een volledige inventarisering en opmeting waarbij alle historische en contextuele waarden nauw tegenover elkaar werden afgewogen.

Gerestaureerde gevels binnentuin
Gerestaureerd plafond van de bibliotheek
Previous
Next

Met de aankoop van de Braunschool (Jezuïetenschool) in 1999 wilde de UGent enerzijds een antwoord bieden op de uitbreidingsdruk en de ruimtelijke spreiding van de Faculteit Recht en Criminologie en anderzijds inzetten op het inrichten van een gebouw als scharnierpunt binnen de bestaande cluster van historische gebouwen. De site herbergt leszalen, kantoren en een bibliotheek voor de Faculteit Recht en Criminologie. Om te kunnen beantwoorden aan de specifieke noden inzake toegankelijkheid, brandveiligheid, isolatie en akoestiek diende er ook een aantal hedendaagse invullingen en transformaties verzoend te worden met de historische waarde van het gebouw. Hierbij werd ernaar gestreefd om het originele concept van het Jezuïetencollege maximaal te behouden, met respect voor de bestaande volumes, ruimtelijke indeling en hun rijkdom aan historische elementen (blootleggen van oude handgeschilderde fresco, semi-fresco en seccoschilderingen en restaureren van ornamentieke panelen).

blank
Hedendaagse toevoeging
blank
Bibliotheek
Console na restauratie
Console tijdens restauratie
Previous
Next

_ vergelijkbare projecten