Maarten Van Acker over de impact van mobiliteit op stedelijke ontwikkeling in NAV news

In een interview met NAV news vertelt onze vennoot Maarten over hoe hij met zijn onderzoeksgroep twee werelden probeert te verzoenen op verschillende schaalniveaus. Ze bestuderen hoe mobiliteit onze ruimtelijke ordening kan sturen tot en met wat een goed ontwerp van publieke ruimte zou moeten inhouden.

Ook als architect kunnen we hier een rol in spelen door reeds van bij de conceptie na te denken over materiaalstromen en herbestemming van specifieke ruimtes zoals parkeergarages. Deze inzichten deelt Maarten op een actieve manier binnen JUXTA. Op wekelijkse basis adviseert en inspireert hij, samen met zijn broer Wouter, bij verschillende ontwerpen.

"We ontwierpen recent bij JUXTA een administratief gebouw waarbij de kelder drie meter vrije hoogte heeft, met royale vides, zodat ook de ondergrondse parking op termijn makkelijker kan herbestemd worden. "
Maarten Van Acker
prof. dr. ir. architect - stedenbouwkundige
JUXTA - interview NAV
© Klaas Verdru
JUXTA - interview NAV
© Klaas Verdru