Gruuthusemuseum Brugge als voorbeeldproject kernkwaliteiten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Een duidelijk toekomstbeeld binnen het ruimtelijk beleid wordt steeds belangrijker. De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen introduceert met de 10 kernkwaliteiten een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting en een optimaal beheer van de omgeving.  Het is van groot belang deze kernkwaliteiten meteen van bij het begin van een project mee te nemen in de aanpak. Via een beeldencatalogus worden enkele voorbeeldprojecten uitgelicht die de kernkwaliteiten bevatten, zo ook het Gruuthusemuseum.

JUXTA - Gruuthusemuseum

De restauratie van het schitterende Gruuthusemuseum werd ontworpen en begeleid door JUXTA.  Jarenlang werden materialen gekozen, opties afgewogen en creatieve oplossingen toegepast. Zo ontstond een inspirerend project waarin enkele van de kernkwaliteiten duidelijk naar voor komen.

JUXTA - Gruuthusemuseum
erfgoed en landschappen
renovatie beschermd monument zodat het zijn museumfunctie ten volle kan blijven benutten
inclusief samenleven
verbeterede toegankelijkheid dankzij de renovatie
Juxta - Gruuthusemuseum Brugge - restauratie
JUXTA - Gruuthusemuseum
herkenbaarheid, leesbaarheid & aantrekkelijkheid
mooie balans tussen oud en nieuw