samenwerking

Met klanten

Door ons uitgebreid en gevarieerd projectenportfolio komen wij ook met allerlei opdrachtgevers in contact: projectontwikkelaars, openbare besturen, private vzw’s, ondernemingen, semi-publieke instanties, schoolbesturen, kerkfabrieken… Elk type klant vraagt een eigen aanpak en heeft vanuit zijn organisatie ook eigen noden. Een klant bestaat soms uit meerdere partijen met uiteenlopende belangen en niet zelden dienen ook conflicterende adviezen en eisen van de meest diverse stakeholders in één project verenigd te worden. Door hun ervaring met complexe opdrachten (zoals de restauratie van de Pier in Blankenberge, het ontwerp van de velodroom van Heusden-Zolder, de bouw van kantoren in dichte stedelijke weefsels) zijn onze projectleiders in staat te onderhandelen en te verzoenen, strak te organiseren en te communiceren met steeds het best mogelijke projectresultaat voor ogen. We zoeken en vinden altijd de beste oplossing voor elk aspect van een opdracht.

Juxta - Gruuthusemuseum Brugge - restauratie
blank
blank

Van groot belang hierbij is ook onze kennis van een breed scala aan wetgevingen en subsidiereglementen, o.a. VIPA, AGION, Onroerend Erfgoed… Wij begeleiden onze bouwheren om binnen het kader van deze wetgevingen en normeringen te bouwen en om de best mogelijke subsidie voor hun project in handen te krijgen.

juxta architectuur

Met elkaar

Samenwerking is in architectuur geen kwestie van keuze, het is een axioma. Kennis en inspiratie delen, problemen oplossen, ondersteunen en innoveren: het hoort er allemaal bij. JUXTA heeft een eigen kennis- en samenwerkingsstrategie opgezet. Vanuit deze strategie organiseren we extra opleiding, interne workshops, projectvoorstellingen (de befaamde LUNX-sessies), productpresentaties en geven we tijd aan de medewerkers voor onderzoek en ontwikkeling… De resultaten hiervan wandelen binnen in elk ontwerpproces en stuwen het vooruit. Ze zijn vaak de basis van vindingrijke oplossingen voor nieuwe problemen. In de ‘reflectiekamer’ leggen de projectarchitecten wekelijks hun concepten voor, waar we samen bespreken hoe we het ontwerp nog beter kunnen maken. Dankzij de sterke banden met de academische wereld, geniet ons kantoor ook van een unieke instroom van innovatieve inzichten en internationale inspiratie.

juxta architectuur

Met strategische partners

Met onze focus op architectuur in al zijn facetten, kunnen we ook niet anders dan de complexiteit van een project van bij de opstart met andere, strategisch gekozen partners te delen. Ingenieurs stabiliteit, technieken, infrastructuur, epb-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, specialisten brandveiligheid, landmeters, landschapsarchitecten, communicatiespecialisten… We kiezen steeds zorgvuldig elke partij die het best bij een bepaald project past. We kennen de sterktes van onze partners en hebben duidelijke afspraken. Dit faciliteert onze samenwerking ten voordele van het ontwerp- en uitvoeringsproces. We participeren ook graag samen met andere architectenkantoren aan grote en complexe projecten of projecten die geografisch te veel buiten ons werkgebied liggen om een degelijke werfopvolging te garanderen. De input van onze collega’s levert onszelf ook weer nieuwe inzichten op en een alternatieve aanpak van bepaalde issues. Een nieuwe en frisse blik is altijd goed om de eigen werking en ideeën te verfijnen en optimaliseren. Samenwerking helpt ons vooruit te gaan en vrijwaart ons voor stilstand.

Juxta - team

duurzaamheid

JUXTA wil duurzaamheid integreren in elk aspect van haar zijn. Uiteraard in de manier waarop we ontwerpen: ontwerpmatige en technische oplossingen vinden om gebouwen energie-efficiënt te maken, energieneutrale projecten realiseren of zelfs energiepositieve; samen met ingenieurs zoeken naar het beste evenwicht tussen investerings- en exploitatiekost op basis van een grondige analyse van de total cost of ownership van installaties; de onderhoudskost van het toekomstige bouwwerk in kaart brengen en hierbij een degelijke balans vinden tussen architectuur en facility management. Ook visueel en akoestisch comfort zijn voor JUXTA topprioriteiten in de creatie van duurzame leef- en werkomgevingen.

Ook de manier waarop mensen zullen samenleven en samenwerken in onze projecten moet voor ons duurzaam zijn. In onze architectuur willen we heldere en niet-gefragmenteerde structuren creëren die gestalte geven aan sociale interactie: eenvoudige ontmoetingen, intelligente en performante zorgvoorziening, samenwerken op kantoor in de meest optimale omstandigheden; maar eveneens tijd, ruimte en rust creëren om terug te plooien op jezelf: ook dit is duurzaamheid, ook dit is vorm geven
aan de toekomst.

Wij kiezen zeer bewust voor het gebruik van specifieke materialen en technieken: kwaliteitsvol en dus toekomstbestendig, liefst zo lokaal mogelijk, bij voorkeur zonder chemische additieven of cyclisch herbruikbaar. Deze principes passen we consequent toe in onze nieuwbouwprojecten maar evengoed in de restauratie van waardevol erfgoed dat per definitie door het hergebruik van het bestaande al duurzaam is.

blank
blank
blank